Nieuws

Laatste nieuws

Eindevaluatie woonlastenmonitor Woonkeus Stedendriehoek

08-04-2021

Woningzoekenden geven duidelijk aan meerwaarde te zien in de woonlastencheck!

Woonlastencheck
Sinds december 2019 laten wij een schatting van de te verwachten energiekosten zien bij onze woningadvertenties. Hiermee kunt u als woningzoekende beter inschatten welke kosten er nog bovenop de huurprijs komen. Ook kunt u de te verwachten woonlasten voor verschillende woningen hiermee beter vergelijken.

Enquête onder woningzoekenden
In juni 2020 hebben 500 willekeurige, actief woningzoekenden een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een digitale enquête. Hierop hebben 227 (45%) woningzoekenden gereageerd. In december 2020 heeft er opnieuw een steekproef onder 500 actief woningzoekenden plaatsgevonden. Hierop hebben 214 (43%) woningzoekenden gereageerd.

Uitkomsten enquête
Een jaar nadat de tool in gebruik is genomen, heeft 84% van de actief woningzoekenden gezien dat er energielasten worden getoond in de woningadvertentie.
Van deze woningzoekenden geeft 94% aan de informatie duidelijk te vinden.
97% vindt de informatie nuttig. Het laten zien van de energielasten wordt door 77% gewaardeerd met een 7,8. De informatie wordt door 66% van deze woningzoekenden meegenomen bij het maken van een keuze voor een woning.

Conclusie
De actief woningzoekenden geven duidelijk aan meerwaarde te zien in de woonlastencheck. Van de actief woningzoekenden die de informatie over de energielasten heeft gezien, neemt 66% deze informatie mee bij het maken van een keuze voor een woning.

Laatste nieuws