Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de veel voorkomende vragen. 

  Inschrijven

 • Hoe kan ik een Inkomensverklaring aanvragen?

  U kunt een Inkomensverklaring aanvragen via de website van de Belastingdienst of via de Belastingtelefoon.

  Via de website van de Belastingdienst

  Ga naar Mijn Belastingdienst. U moet hier inloggen met uw DigiD.
  > kies voor het tabblad Inkomstenbelasting 
  > kies voor het meest recente belastingjaar
  > klik op het uitklapvenster
  > kies voor “ik wil een inkomensverklaring afdrukken”.

  Lukt het niet via de website van de Belastingdienst? Bel dan 0800-0543
  U kunt uw inkomensverklaring ook nog steeds telefonisch opvragen bij de Belastingdienst. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Aan het opvragen zijn geen kosten verbonden. Het telefoonnummer is van de BelastingTelefoon is 0800-0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand.

 • Hoe kan ik mij inschrijven?

  U kunt zich via deze website direct inschrijven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek. Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan. Uw inschrijving kost eenmalig €30,- en is voor onbepaalde tijd geldig. Mocht u vragen hebben of hulp willen bij het inschrijven, dan kunt u langsgaan bij een van de deelnemende corporaties. 

  De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. 

 • Wanneer kan ik mij inschrijven?

  U kunt zich inschrijven bij Woonkeus Stedendriehoek als u 18 jaar of ouder bent en als u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

 • Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving?

  Ja, Woonkeus Stedendriehoek stuurt u een bevestiging van uw inschrijving met het toegekende inschrijfnummer.

 • Hoeveel kost de inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek?

  Uw inschrijving kost eenmalig €30,- en is voor onbepaalde tijd geldig.

 • Hoe kan ik het inschrijfgeld betalen?

  Als u zich inschrijft als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek, dan kunt u kiezen voor betaling via eenmalige machtiging of via Ideal.

 • Heeft u een vraag over uw betaling?

  Heeft u vragen over een betaling klik dan hier

 • Mijn geregistreerde gegevens kloppen niet meer. Wat moet ik doen?

  Indien uw gegevens niet kloppen, dan kunt u via Mijn Woonkeus uw gegevens wijzigen. Indien u vragen heeft over het wijzigen van uw gegevens, dan kunt u ook contact opnemen met een van de woningcorporaties. Het is belangrijk dat uw gegevens correct zijn. Controleer uw gegevens regelmatig en geef wijzigingen in uw geregistreerde gegevens tijdig door. Als u bijvoorbeeld verhuisd bent, moet u uw nieuwe adres doorgeven. Als uw geregistreerde gegevens niet meer kloppen, kan dat leiden tot intrekking van de woningaanbieding of zelfs tot uitschrijving. Geef wijzigingen daarom op tijd door aan de corporatie of via deze website.

 • Hoe kan ik mijn inloggegevens opvragen?

  Bent u uw wachtwoord of inschrijfnummer vergeten, dan kunt u deze opvragen door naar 'Mijn Woonkeus' te gaan op deze website. U klikt dan op 'wachtwoord vergeten' of 'inschrijfnummer vergeten'. Het is hierbij wel van belang dat uw e-mailadres bij uw inschrijving juist is. Mocht dit niet het geval zijn of mocht het niet lukken, neem dan contact op met een van de deelnemende corporaties. Klik hier voor hun contactgegevens.

 • Ik sta samen met mijn partner ingeschreven. Wat moet ik doen als we uit elkaar gaan?

  U kunt uw inschrijving laten splitsen. Hiervoor neemt u contact op met een van de deelnemende corporaties. U krijgt dan een nieuwe inschrijving en uw ex-partner blijft achter op de oude inschrijving. U betaald eenmalig €30,- inschrijfgeld. U behoudt beiden de opgebouwde inschrijfduur. Deze kan verschillen wanneer u of uw ex-partner later zijn bijgeschreven op de inschrijving.

 • Ik wil reageren op woningen. Moet ik daarvoor ingeschreven staan bij Woonkeus Stedendriehoek?

  U moet ingeschreven staan bij Woonkeus Stedendriehoek als u wilt reageren op sociale huurwoningen die worden verdeeld via inschrijfduur of loting. Bent u op zoek naar een duurdere huurwoning (> €737,14), oftewel een vrije sector huurwoning, dan hoeft u niet ingeschreven te staan bij Woonkeus Stedendriehoek. Deze woningen worden geadverteerd via 'vrije sector huur'. Bij deze woningen is vaak een minimum inkomen vereist.

 • Wanneer vervalt mijn inschrijving?

  Uw inschrijving vervalt in de volgende gevallen: wanneer u een (andere) huurwoning via Woonkeus Stedendriehoek accepteert; bij overlijden; bij meerdere inschrijvingen of wanneer u zelf vraagt om uw inschrijving te beeindigen.

 • Wat is mijn zoekprofiel?

  Onder 'Zoekprofiel' kunt u uw woonwensen aangeven. U kunt daarmee gemakkelijk een woning zoeken die voldoet aan uw voorkeuren.

 • Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

  Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren; de huur van de woning, uw inkomen en vermogen, uw leeftijd en uw huishoudgrootte. Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

 • Advertenties en reageren

 • Hoe worden de woningen gepubliceerd?

  De woningen worden vanaf 1 januari 2015 dagelijks gepubliceerd op deze website.

 • Hoe kan ik op het woningaanbod reageren?

  U kunt via deze website reageren op het woningaanbod. U heeft minimaal drie dagen de tijd om op een woning te reageren.

 • Hoe vaak mag ik op een woning reageren?

  U kunt maximaal drie lopende reacties plaatsen op geadverteerde woningen.

 • Worden alle vrijkomende huurwoningen gepubliceerd?

  Soms komt het voor dat een huurwoning van een van de deelnemende corporaties niet via deze website wordt aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er een woning gereserveerd is voor een bijzondere doelgroep, zoals een begeleid wonen project of een zorgproject. Met de gemeenten worden vaak afspraken gemaakt over het aantal woningen dat per jaar wordt gereserveerd voor bijzondere doelgroepen.

 • Hoe worden de woningen verdeeld?

  Er zijn drie manieren waarop huurwoningen verdeeld worden: op basis van inschrijfduur, via loting en via vrije sector huur. Klik hier voor een nadere toelichting.

 • Op welke woningen kan ik reageren?

  U kunt op alle woningen reageren, behalve als er in de advertentie bijzondere voorwaarden staan waaraan u niet voldoet. Een woning kan bijvoorbeeld specifiek bedoeld zijn voor senioren of voor jongeren. Ook kan het zijn dat er minimum of maximum inkomensgrenzen worden gesteld bij een woning. Lees meer over inkomensgrenzen bij 'Welke inkomensgrenzen worden er gehanteerd bij woningen?'.

 • Welke inkomensgrenzen worden er gehanteerd bij woningen?

  U komt alleen in aanmerking voor sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs t/m € 752,33 per maand) als het verzamelinkomen van uw huishouden niet hoger is dan € 44.655 (prijspeil 2021). Het inkomen van uw kinderen telt niet mee.

  Let op:
  sociale huurwoningen worden passend toegewezen. De corporatie moet ervoor zorgen dat de hoogte van uw huur aansluit bij de hoogte van uw inkomen en uw gezinsgrootte. Klik hier voor meer informatie over het passend toewijzen.


  Twijfelt u of u uw juiste verzamelinkomen heeft ingevuld bij uw inschrijfgegevens? Neem dan contact op met een corporatie. Zij helpen u graag.


  Is uw inkomen hoger dan €44.655? Kijk dan eens bij de woningen onder vrije sector huur of informeer bij een corporatie naar uw mogelijkheden. De  woningen die via vrije sector huur worden aangeboden zijn  woningen met een huurprijs boven de €752,33 per maand. Hiervoor hoeft u niet ingeschreven te staan. Bij de verhuur van vrije sector huurwoningen stelt de corporatie meestal wel een minimum inkomensgrens. Wanneer u op een woning wilt reageren, controleert u dan of u voldoet aan de inkomenseis. 


  Indien er geen inkomenseis bij een woning staat vermeld, dan komt u op basis van uw inkomen in ieder geval in aanmerking voor deze woning. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat u de woning krijgt aangeboden.

 • Wanneer heb ik een Inkomensverklaring nodig?

  Als u een woning krijgt aangeboden, dan moet u uw inkomensgegevens laten zien. De gegevens moeten zo recent mogelijk zijn. De corporaties willen een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens. Deze verklaring wordt een Inkomensverklaring genoemd. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een Inkomensverklaring, kies voor de vraag 'Hoe kan ik een Inkomensverklaring aanvragen?'.

 • Hoe kan ik een Inkomensverklaring aanvragen?

  U kunt een Inkomensverklaring aanvragen via de website van de Belastingdienst of via de Belastingtelefoon.

  Via de website van de Belastingdienst

  Ga naar Mijn Belastingdienst. U moet hier inloggen met uw DigiD.
  > kies voor het tabblad Inkomstenbelasting 
  > kies voor het meest recente belastingjaar
  > klik op het uitklapvenster
  > kies voor “ik wil een inkomensverklaring afdrukken”.

  Lukt het niet via de website van de Belastingdienst? Bel dan 0800-0543
  U kunt uw inkomensverklaring ook nog steeds telefonisch opvragen bij de Belastingdienst. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Aan het opvragen zijn geen kosten verbonden. Het telefoonnummer is van de BelastingTelefoon is 0800-0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand.

 • Wat is een Inkomensverklaring?

  Een Inkomensverklaring is een officiële verklaring met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Op een Inkomensverklaring staan de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • naam- en adresgegevens van de Belastingdienst
  • het jaar waarover de inkomensverklaring is afgegeven
  • uw inkomensgegevens
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor positieversterking in het landelijk gebied?

  Voor woningzoekenden in het landelijk gebied van de regio Stedendriehoek geldt een zogenaamde positieversterking. Dit houdt in dat in maximaal 50% van de woningadvertenties in het landelijk gebied mag staan dat personen die er al wonen voorrang hebben. Door deze voorrangspositie komen eerst degenen aan de beurt die in hetzelfde dorp of dezelfde kleine kern wonen, vervolgens de woningzoekenden uit de rest van het landelijke gebied en tenslotte de woningzoekenden zonder binding aan het landelijk gebied. Personen van buiten het landelijk gebied kunnen alleen op basis van inschrijfduur reageren op woningen in het landelijk gebied. Urgentieverklaringen van woningzoekenden uit het stedelijk gebied zijn in het landelijk gebied niet geldig.

  U komt in aanmerking voor deze positieversterking als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • u woonde het hele afgelopen jaar in het landelijk gebied van de Stedendriehoek; 
  • u woonde er in een zelfstandige woning met permanente woonbestemming;
  • u stond al die tijd op dit adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Tot het landelijk gebied behoren alle dorpen en buurtschappen van de gemeenten Brummen en Voorst en daarnaast Lettele, Okkenbroek, Bathmen en in de gemeente Lochem: Almen, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen, Joppe, Kring van Dorth en in de gemeente Apeldoorn alle dorpen en buurtschappen buiten de bebouwde kom van Apeldoorn. De stadsdelen Ugchelen en het Loo -worden tot het stedelijk gebied van Apeldoorn gerekend. Diepenveen, Schalkhaar en Colmschate behoren tot het stedelijk gebied van Deventer. Warnsveld wordt tot het stedelijk gebied van Zutphen gerekend.
 • Wat betekenen de iconen in de advertenties?

  De iconen worden gebruikt in de advertenties om u meer informatie over de woning te geven.

   

  De meeste woningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Dit betekent dat degene met de langste inschrijfduur de woning krijgt aangeboden. Heeft u al inschrijfduur opgebouwd? Dan kunt u op deze woningen reageren. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs tot € 737,14 per maand.

  Via loting wordt een woning toegewezen aan de woningzoekende die ingeloot wordt door het systeem. Voor deze woningen is uw inschrijfduur niet van belang. Iedereen die reageert, heeft evenveel kans. Heeft u nog weinig inschrijfduur opgebouwd? Dan kunt u het beste via loting op woningen reageren. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs tot € 737,14 per maand.

  Bij vrije sector huur wordt een woning toegewezen aan de woningzoekende die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als corporaties hiervan afwijken, staat dit in de advertentie. Voor deze woningen is uw inschrijfduur niet van belang. Het gaat hierbij om vrije sectorwoningen met een huurprijs boven de € 737,14 per maand.

   

   

 • Wat is het energielabel?

  Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een nieuwe woning is het daarom van belang dat u betrouwbare informatie heeft over de energiekwaliteit van een woning. Daarom is er het energielabel voor woningen. Het energielabel woningen lijkt op het energielabel voor koelkasten en andere apparaten. Het geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is ten opzichte van andere soortgelijke woningen. Energielabel A (donkergroen) is zuinig, energielabel G (rood) is onzuinig. Door het energielabel ziet u in een oogopslag of een woning zuinig of onzuinig is ten opzichte van andere woningen van hetzelfde type. Meer informatie kunt u vinden op www.energielabel.nl.

 • Aanbieden en weigeren

 • Ben ik goed bereikbaar voor een corporatie?

  Als u reageert op een woningadvertentie op deze website, dan kan een corporatie contact met u opnemen. De meeste corporaties sturen een e-mail, bijvoorbeeld als u in aanmerking komt voor een woning. Soms stuurt een corporatie een brief of bellen zij u op. Als de corporatie u niet kan bereiken, dan kunt u daardoor een woning mislopen.

  Zorg er daarom voor dat corporaties de juiste gegevens van u hebben. Kloppen de gegevens waarmee u geregistreerd staat bij Woonkeus Stedendriehoek? Controleer uw gegevens als u bent ingelogd onder "Mijn gegevens" op deze website.

 • Mag ik een aangeboden woning weigeren?

  Als u een lotingwoning krijgt aangeboden, dan mag u deze niet weigeren. Als u dat wel doet, dan kunt u 3 maanden niet meer reageren op woningen. Als u een woning krijgt aangeboden op basis van uw inschrijfduur, dan mag u deze weigeren. U dient dan wel tijdig te reageren op de aangeboden woning en een duidelijke weigeringsreden op te geven. Als u dit niet doet en u heeft binnen drie maanden twee keer geen reactie of duidelijke weigeringsreden op een aangeboden woning, dan kunt u ook 3 maanden niet meer reageren op woningen. Het is dus belangrijk om altijd te reageren op een aangeboden woning, ook als u er toch geen belangstelling voor heeft.

 • Hoe weet ik op welke plaats ik eindig met mijn reactie op een woning?

  Als u bent ingelogd, dan kunt u onder 'Mijn reacties' zien op welke plaats u bent geëindigd voor een bepaalde woning.

 • Hoe wordt de volgorde bepaald van mensen die op dezelfde woning reageren?

  Bij een lotingwoning maken alle kandidaten die reageren evenveel kans. Voor de overige sociale huurwoningen wordt de volgorde bepaald op basis van inschrijfduur. Als er meerdere kandidaten op dezelfde woning reageren dan staan zij op volgorde van hun inschrijfduur op de wachtlijst voor die woning.

  Als er iemand is met een medische, financiële of sociale urgentie dan gaat die in principe voor op iemand zonder urgentie. Zijn er meerdere urgenten dan wordt hun volgorde bepaald door de datum waarop zij een urgentieverklaring kregen. Bij maximaal 20% van de woningadvertenties hebben urgenten geen voorrang. Dan is de woning gereserveerd voor kandidaten met de langste inschrijfduur.

  Naast medische of sociale urgenten zijn er ook herstructureringsurgenten (SV-urgenten), dit zijn personen die wegens sloop of renovatie moeten verhuizen. SV-urgenten komen in volgorde direct na de medische, financiële en sociale urgenten.

 • Urgentie en beroep

 • Hoe kan ik een urgentie aanvragen?

  U kunt urgentie aanvragen bij de een van de deelnemende corporaties van Woonkeus Stedendriehoek. Klik hier voor de contactgegevens van de corporaties.

 • Als ik een urgentie heb, mag ik dan zelf beslissen voor welk type woning ik die urgentie ga gebruiken?

  Ja, in principe bepaalt u dat zelf. U mag echter geen passende woonruimte weigeren. Het kan zijn dat de urgentiecommissie de urgentie alleen van toepassing verklaart in een plaats. 

 • Hoeveel kost het aanvragen van een urgentie?

  Het aanvragen van een urgentie kost u eenmalig €30. 

 • Kan ik met een urgentie ook voorrang krijgen voor een woning in het landelijk gebied?

  Dit kan alleen als u zelf in het landelijk gebied woont. Voor een omschrijving van het landelijk gebied, zie 'Wanneer kom ik in aanmerking voor positieversterking in het landelijk gebied?'.

 • Hoe lang is een urgentie geldig?

  Een urgentieverklaring is 4 maanden geldig.

 • Kan ik beroep indienen tegen een afgewezen urgentieverzoek?

  Ja, u kunt beroep indienen bij de Beroepscommissie regio Stedendriehoek. Voor nadere informatie daarover klik hier.

 • Waar vind ik meer informatie over de beleidsregels van de urgentie- en beroepscommissie?

  Klik hier voor meer informatie op deze website over urgentie en beroep.


  Hieronder kunt u de reglementen van de urgentie- en beroepscommissie inzien (dit is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst regionale woonruimteverdeling):


  Reglement Urgentiecommissie Regio Stedendriehoek

  Reglement Beroepscommissie Regio Stedendriehoek

 • Regels

 • Waar vind ik meer informatie over de regels die gaan over de toewijzing van woningen?

  De deelnemende woningcorporaties in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen hebben in een regionale samenwerkingsovereenkomst heldere afspraken gemaakt over de woonruimteverdeling.

  Dit is te lezen in de samenwerkingsovereenkomst Regionale Woonruimteverdeling.

 • Kom ik in aanmerking voor een woning, nadat ik als huurder ben ontruimd?

  Indien u als huurder (en medehuurders) bent ontruimd uit uw woning vanwege huurachterstand, ernstige overlast of als gevolg van hennep kweken krijgt u geen andere huisvesting aangeboden gedurende drie jaar, gerekend vanaf de datum einde huurovereenkomst. Deze maatregel wordt gehanteerd door alle aangesloten corporaties bij Woonkeus Stedendriehoek.

  De betreffende huurder en medehuurder(s) kunnen zich wel inschrijven of ingeschreven blijven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek.

  Indien u binnen de periode van drie jaar toch reageert op het woningaanbod bij de aangesloten corporaties van Woonkeus Stedendriehoek zal dit leiden tot een afwijzing voor de betreffende woning.

  Nadat de termijn van drie jaar is verstreken kunt u reageren op woningen op voorwaarde dat:
  - U de openstaande schuld bij de corporatie waar u bent ontruimd heeft betaald of anderszins afspraken heeft gemaakt met deze corporatie over de afbetaling.
  - U in de tussenliggende periode niet elders een nieuwe betalingsachterstand heeft opgebouwd, overlast heeft veroorzaakt of er sprake is geweest van hennep kweken.

  De betreffende corporatie die u een woning aanbiedt kan eventueel aanvullende eisen stellen afhankelijk van de aard en de omvang die gepaard ging met de ontruiming.