Passend toewijzen

Passend toewijzen

Klik op de afbeelding rechts voor een overzichtelijk schema waar u op basis van uw huishoudgrootte en uw inkomen kunt bepalen op welke woningen u kunt reageren.

Sinds 2016 gelden nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een netto huurprijs tot en met € 752,33 per maand (prijspeil 2021). De corporatie moet ervoor zorgen dat de hoogte van uw huur aansluit bij de hoogte van uw inkomen en uw gezinsgrootte. Dit noemen we passend toewijzen. U kunt daarom niet meer op alle woningen reageren.

Wat betekent dit in de praktijk (prijspeil 2021)?
Deze regel heeft gevolgen als u:
•    alleenstaand bent en een inkomen heeft t/m € 23.725*, dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur t/m € 633,25 en niet op duurdere woningen.
•    een tweepersoonshuishouden heeft en een inkomen heeft t/m € 32.200*, dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur t/m € 633,25 en niet op duurdere woningen.
•    een drie of meer persoonshuishouden heeft en een inkomen heeft t/m € 32.200*, dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur t/m € 678,66 en niet op duurdere woningen.
•    een inkomen heeft boven de huurtoeslaggrens, maar t/m € 40.024, dan mag u alleen nog reageren op woningen met een netto huur boven de € 633,25.
•    een inkomen heeft tussen de € 40.025 en € 44.655. U kunt dan gaan reageren op de woningen met een netto huurprijs boven de € 678,66. Een beperkt deel van deze vrijkomende woningen is namelijk ook voor u toegankelijk geworden.
Heeft u een inkomen boven de € 44.655? Dan komt u niet in aanmerking voor huurwoningen met een netto huurprijs t/m € 752,33 per maand.

* Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan ligt deze grens voor eenpersoonshuishoudens op €23.650 per jaar. Voor twee- of meerpersoonshuishoudens ligt deze grens op € 32.075 per jaar. 

Actuele inkomensgegevens en huishoudgrootte
Het is belangrijk dat de gegevens van uw inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek actueel zijn. Zodra er veranderingen in uw verzamelinkomen of de samenstelling van uw huishouden zijn, pas dit dan direct aan. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.

Bij uw inschrijving vult u uw verzamelinkomen in van 2019 x 1,0523 of van 2020 x 1,0248 (indexatie naar 2021). Twijfelt u of u het juiste verzamelinkomen heeft ingevuld? Neem dan contact op met een van de corporaties. Zij helpen u graag. 

Is uw verzamelinkomen gewijzigd sinds 2019 of in de loop van 2020? Dan kunt u bij de corporatie aangeven dat ze uit moeten gaan van uw actuele inkomen. Hiervoor moet u uiteraard recente inkomensgegevens aanleveren. Voor meer informatie, neem contact op met een van de corporaties.

De gegevens worden bij de toewijzing van een woning gecontroleerd. Om te controleren wat uw inkomen is, moet u in ieder geval beschikken over een Inkomensverklaring. Deze kunt u opvragen via de Belastingdienst. Voor meer informatie ga naar de vraag 'Hoe kan ik een Inkomensverklaring opvragen?'.

Als uw gegevens niet blijken te kloppen kan de toewijzing niet doorgaan. U kunt uw gegevens controleren en aanpassen via Mijn gegevens, als u bent ingelogd als woningzoekende op deze website.

Passend aanbod op Woonkeus Stedendriehoek
Als u bent ingelogd op de website van Woonkeus Stedendriehoek, dan kunt u onder 'passend aanbod' de woningen zien waarvoor u in aanmerking komt. Het passend aanbod is afgestemd op uw persoonlijke gegevens (en uw ingevulde zoekprofiel). Wist u dat u ook per e-mail de passende woningen kunt ontvangen via het zogenaamde ‘tipbericht’? Dit kunt u aangeven in uw zoekprofiel.