Te huur Kangoeroewoning (meer-generatiewoning)

Rentree heeft een kangoeroewoning aan de H. Balsinkstraat 7/9 (Zandweerd) te huur met ingang van medio maart/april 2020.

Een kangoeroewoning is een bijzondere woonvorm: deze bestaat uit een benedenwoning en een bovenwoning die met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen de bewoners elkaar gemakkelijk helpen met zorg- en dienstverlening.

Omschrijving woningen:

H. Balsinkstraat 7:
Gelijkvloerse benedenwoning met woonkamer, één slaapkamer en tuin.
Kale huur: € 619,01
Bruto huur: € 628,21
Deze woning is bedoeld voor de zorgbehoevende.

H. Balsinkstraat 9:
Dit is een bovenwoning met twee verdiepingen en drie slaapkamers en een tuin.
Kale huur € 663,40
Bruto huur € 672,60
Deze woning is voor de zorgverlener.

Voor beide woningen is, afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling, huurtoeslag mogelijk.
Ingangsdatum voor verhuur is medio maart/april 2020.
De woning is niet rolstoelgeschikt en daarom niet passend voor iemand die permanent in een rolstoel zit. Goed gebruik met een rollator is wel mogelijk.
Voorwaarden
De huurders van beide woningen hebben een zorgrelatie met elkaar, bijvoorbeeld (groot)ouders en (klein)kinderen. Het hoeft geen familierelatie te zijn, andere situaties zijn ook mogelijk. U moet zich gezamenlijk opgeven en ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek.
Er wordt gekeken naar de best passende kandidaat voor deze woning (passend toewijzen en zorgrelatie). Bij gelijke geschiktheid wordt gekeken naar inschrijfduur.
Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor deze woonvorm? Uw reactie ontvangen we graag voor maandag 9 maart 2020. Stuur dan een e-mail naar info@rentree.nu met daarin de volgende informatie:
Gegevens ‘verzorgende partij’ en ‘verzorgde partij’
Naam, adres, telefoonnummer, aantal verhuizende, inschrijfnummer woonkeus en daarbij een korte omschrijving van de zorgrelatie.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@rentree.nu of bel (0570)678300 en vragen naar Daphne Sluiter.
Voorafgaand aan de toewijzing vindt er een intakegesprek plaats.

plattegrond bovenwoning 1e verdieping

plattegrond bovenwoning 2e verdieping

Terug naar overzicht