Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Zoekt u een huurwoning in de Stedendriehoek? Dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek. Als u staat ingeschreven, kunt u reageren op vrijkomende huurwoningen in de regio Stedendriehoek. Binnen de Stedendriehoek heeft u veel keuzevrijheid bij het zoeken naar een woning. Het zoeken naar een woning is eenvoudig. Hieronder leest u meer over hoe het zoeken naar een woning in zijn werk gaat.

In de regio Stedendriehoek werken zes gemeenten samen als het gaat om het verdelen van sociale huurwoningen. Dit zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs t/m € 752,33 per maand (prijspeil 2021). Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar jaarinkomen niet hoger zijn dan € 44.655,- (prijspeil 2021). Klik hier voor meer informatie over het bepalen van uw verzamelinkomen

Let op: Sociale huurwoningen (met een huurprijs t/m € 752,33 per maand) worden passend toegewezen.De corporatie moet ervoor zorgen dat de hoogte van uw huur aansluit bij de hoogte van uw inkomen en uw huishoudgrootte. Klik hier voor meer informatie over het passend toewijzen.

Als uw inkomen te hoog is voor de sociale huurwoningen, kijk dan eens bij de woningen onder vrije sector woningen of informeer bij een corporatie naar uw mogelijkheden. Voor woningen die via vrije sector woningen worden aangeboden, hoeft u niet ingeschreven te staan.

Inschrijven als woningzoekende
Als eerste schrijft u zich in als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek. Dit kan vanaf uw 18e jaar. U kunt zich inschrijven via Inschrijven op deze website. Uw inschrijving kost eenmalig € 30,- en is voor onbepaalde tijd geldig.

Nadat u zich heeft ingeschreven, ontvangt u een inschrijfbewijs. Hierin staat met welk inschrijfnummer en met welke persoonlijke gegevens u nu geregistreerd staat.

Controleer regelmatig of de gegevens van uw inschrijving nog kloppen. Als uw gegevens onjuist zijn, kan dat namelijk leiden tot intrekking van een woningaanbieding of zelfs tot uitschrijving. Geef wijzigingen daarom op tijd door aan de corporatie of via deze website. Een overzicht van de deelnemende corporaties vindt u onder contact.

Let op: u mag maar één keer ingeschreven staan als woningzoekende. 

Reageren op vrijkomende woningen
Het aanbod van vrijkomende woningen vindt u onder Aanbod. Staat u ingeschreven en heeft u interesse in een woning? Dan kunt u direct reageren op het woningaanbod via deze website.

Er zijn drie manieren waarop huurwoningen verdeeld worden:

  • Op basis van inschrijfduur: de meeste woningen worden op deze manier toegewezen. Degene met de langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden. Heeft u al inschrijfduur opgebouwd? Dan kunt u op deze woningen reageren. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs t/m € 752,33 per maand.
  • Via loting: een woning wordt toegewezen aan de woningzoekende die ingeloot wordt door het systeem. Voor deze woningen is inschrijfduur niet van belang. Iedereen die reageert, heeft evenveel kans. Heeft u nog weinig inschrijfduur opgebouwd? Dan kunt u het beste via loting op woningen reageren. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs t/m € 752,33 per maand.
  • Vrije sector woningen: De voorwaarden over de toewijzing van vrije sector woningen kunt u terugvinden onder het knopje omschrijving bij de advertentie van de woning. Voor deze woningen is uw inschrijfduur niet van belang. Het gaat hierbij vooral om vrije sectorwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs boven de € 752,33 per maand.

Bij elke advertentie staat aangegeven tot wanneer u kunt reageren. U mag maximaal drie lopende reacties hebben op de woningen die via inschrijfduur of loting worden verdeeld. Als u op drie woningen heeft gereageerd, dan staat op de website aangegeven wanneer u weer kunt reageren op een woning. Bij vrije sector woningen verschilt de reactietermijn per woning. U mag onbeperkt reageren op deze woningen.

Onder Mijn Woonkeus kunt u een zoekprofiel instellen. Ook kunt u automatisch een e-mail ontvangen als er een woning vrijkomt die aansluit bij uw voorkeuren.

Uw reactie wordt verwerkt
Alle reacties op een woning worden in een computersysteem opgeslagen. Het computersysteem maakt een lijst van woningzoekenden die op een bepaalde woning hebben gereageerd. Op basis van de manier van verdelen (inschrijfduur of loting) worden de passende woningzoekenden in deze lijst automatisch op volgorde gezet. Het verdelen van de vrije sector woningen gaat via de corporatie en niet via Woonkeus Stedendriehoek.

Onder Mijn reacties kunt u zien op welke plaats u bent geëindigd voor de woning van uw keuze. Als u niet aan de beurt bent, ontvangt u géén bericht. U kunt na verloop van tijd ook zien dat de woning is toegewezen.

U komt in aanmerking voor een woning
Als u voor een woning in aanmerking komt, neemt de corporatie contact met u op. Dat kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Zij vertellen u hoe het verder gaat. Natuurlijk moeten wel alle gegevens van uw inschrijving kloppen. De corporatie vraagt u om een positieve verhuurdersverklaring en een Inkomensverklaring van de Belastingdienst. Als u de woning niet wilt huren, dan wordt deze aan de volgende kandidaat aangeboden.

Als u een lotingwoning krijgt aangeboden, dan mag u deze niet weigeren. Als u dat wel doet, dan kunt u 3 maanden niet meer reageren op woningen.

Als u een woning krijgt aangeboden op basis van uw inschrijfduur, dan mag u deze weigeren. U dient dan wel tijdig te reageren op de aangeboden woning en een duidelijke weigeringsreden op te geven. Als u dit niet doet en u geeft binnen drie maanden twee keer geen reactie of duidelijke weigeringsreden op een aangeboden woning, dan kunt u 3 maanden niet meer reageren op woningen.

Het is dus belangrijk om altijd te reageren op een aangeboden woning, ook als u er (toch) geen belangstelling voor heeft.

U wilt de woning huren
Als u de woning wilt huren en u voldoet aan alle voorwaarden, dan volgt de laatste stap in het proces: het tekenen van de huurovereenkomst. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de verhuurder. 

Uw inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek vervalt na ondertekening van de huurovereenkomst. Binnen twee weken na het ondertekenen van de huurovereenkomst, kunt u zich kosteloos herinschrijven. U begint dan opnieuw met het opbouwen van inschrijfduur.

Verhuist u met uw partner mee en staat u als medehuurder op het nieuwe contract? Dan controleert de corporatie of u niet ook nog een eigen inschrijving heeft. Is dit het geval dan schrijft de corporatie u uit als woningzoekende.

Wilt u meer weten?

Meer informatie kunt u vinden op deze website. Ook kunt u contact opnemen met één van de deelnemende corporaties van Woonkeus Stedendriehoek. De adressen vindt u onder contact.